Blog Grid View

Gastrointestinal Stromal Tümörün Laparoskopik Transgastrik Rezeksiyonu ve Eş Zamanlı Sleeve Gastrektomi: Olgu Sunumu

Bu olgu sunumunda amaç, morbid obezite tanısı ile sleeve gastrektomi (SG) planlanan hastada, özofagogastrik bileşkeye yakın yerleşimli gastrointestinal stromal tümörün (GIST) eş zamanlı laparoskopik transgastrik rezeksiyonunun (LTGR) güvenilir ve etkin yapılabileceğini göstermektir.

Diyabet Cerrahisi ve Metabolik Sendrom Üzerine Etkileri

Bariatrik cerrahi zaman içerisinde sadece kilo verdirmekten öte, cerrahinin metabolik etkileri ve faydalarına odaklanmıştır.

Sleeve Gastrektomi (Tüp Mide) Ameliyatı Sonrası Tekrar Kilo Alımı

Sleeve gastrektomi şiddetli obezite için en etkili tedavi yöntemlerinden biridir.

Obezite Ameliyatları Kaç Delikten Yapılır

Hastalarımızın pek çoğundan ameliyatın kaç delikten yapılacağına dair sorular alırız. Günümüzde obezite ve metabolik cerrahi ameliyatlarının hemen tamamı laparoskopik, yani kapalı yöntemle yapılmaktadır.

Kadınlarda Obezite ,Gebelik ve Jinekolojik Sorunlar

Kadın hastalar  gerek toplumsal damgalanma gerekse gebelik ve jinekolojik sorunları tetiklemesi nedeni ile şiddetli obezite nedeni ile daha sık ameliyat olmaktadırlar.

Sleeve Gastrektomi (Tüp Mide) Ameliyatı Sonrası Tekrar Kilo Alımı

Çalışmalar obez ve normal ağırlıktaki bireylerin intestinal (bağırsak) florası arasında fark olduğunu belgelemiştir.

1